Karate

je bojové umění pocházející z japonského ostrova Okinawa. Zakladatel Gijin Funakoshi sepsal a kodifikoval roztříštěné proudy okinawských bojových směrů a souhrnně je nazval karate. Vytvořil první zkušební řády a ustanovil pásy technické vyspělosti.

 • Aktuální rozvrh tréninků karate naleznete zde.
 • Tréninky jsou vhodné pro děti od 3 let.
 • Karate klub Tygr byl založen v roce 2009 a je registrován pod hlavičkou Českého svazu Karate a také pod Japonskou asociací Karate.
 • Karate klub Tygr patří k nejlepším klubům v ČR, úzce spolupracujeme s národním týmem karate.
 • Vychovali jsme více než 20 mistrů České republiky a pravidelně se účastníme národních i mezinárodních soutěží
 • Největším úspěchem je stříbrná medaile z mistrovství Evropy dorostenců v roce 2020 Martina Eliáše

Kihon (základní techniky) z těchto základních technik se skládá kata i kumite.

Kata je jedna ze tří hlavních částí karate ale třeba i dalších bojových sportů. Jde o stínový způsob boje s několika imaginárními soupeři. Před zavedením kumite to byl jediný způsob nácviku boje. Slouží k nácviku obratů, přechodů mezi postoji, samotné chůzi v postoji a procvičení technik. Každá kata má přesně daný obsah, délku i fázování. Každá kata začíná a končí úklonou, až na výjimky obsahuje dvě kiai (výkřik znamenající maximální nasazení) a začíná obrannou technikou

Kumite  znamená zápas a je jednou ze tří hlavních částí tréninku karate společně s kata a kihonem. Kumite je část karate, ve kterém se trénuje proti protivníkovi a ve kterém se používají techniky naučené z kihonu nebo kata. Kumite může být použito k rozvoji určitých technik nebo dovedností (např. správné odhadování a udržování správné vzdálenosti od protivníka), ale také je to soutěžní disciplína.

Šótó nidžúkun jsou pravidla karate, které sestavil okinawský mistr tohoto bojového umění Gičin Funakoši, který je považován za zakladatele tradičního karate. Napsal knihu „Karatedó – Má životní cesta

 • 1) Karate začíná úklonou a končí úklonou.
 • 2) V karate není první pohyb.
 • 3) Karate je pomocníkem spravedlnosti.
 • 4) Poznej nejprve sám sebe, teprve potom toho druhého.
 • 5) Duch je důležitější než technika.
 • 6) Je nezbytné udržet si svobodnou mysl.
 • 7) Neštěstí se stává vždy z nepozornosti.
 • 8) Karate se neodehrává jenom v dojo.
 • 9) Cvičit karate znamená pracovat celý dlouhý život.
 • 10) Stav se ke svým problémům s duchem karate.
 • 11) Opravdové karate je jako horká voda, která chladne, když ji stále neohříváš.
 • 12) Nemysli na výhru, ale přemýšlej o tom, jak neprohraješ.
 • 13) Změň svou obranu podle nepřítele.
 • 14) Tajemství boje spočívá v umění řídit ho.
 • 15) Představuj si svou ruku a nohu jako meče.
 • 16) Když opustíš místo, kde jsi doma, děláš si četné nepřátele, takové chování ti přináší mrzutosti.
 • 17) Začátečníci musí zvládnout nízké postoje, přirozená pozice těla je pro pokročilé.
 • 18) Snaž se dosáhnout perfektní kata, skutečný zápas je něco jiného.
 • 19) Dbej na správné použití tvrdé a měkké síly, napětí a uvolnění těla, pomalé a rychlé techniky.
 • 20) Vždy se snaž studovat a to, co se naučíš, vyjádři ještě lépe.