Zkoušky

Aktuálně: Kontakt: 774 838 900, 797 709 214

 

Tréniky (zkoušky) budou probíhat dle zkušebního řádu ČSKE 8.-6. kyu zkušební řád zde.

Zkouška je dobrovolná.

Na konci hodiny zkušební komisař zhodnotí trénink a pokud bude výkon odpovídat danému kyu student zkoušku složil, odchází domů.

Pokud si je student jist, že zkoušku zvládá, je mu nabídnuta možnost zacvičit celou zkoušku zcela sám (dle videa). V tomo případě je student zvýhodněn.

 

Zkouška je zpoplatněna.

8. kyu - 400,-

7.kyu - 400,-

6.kyu - 400,-

dále musí mít platnou známku ČSKE 2013 (známka je elektronická - 300kč).

Pokud student zkoušku nezvládne - není povinen zkoušku platit - je možné dostavit se v dalším termínu a zkoušku opakovat.

 

Upozornění: Student, který jde na vyšší kyu musí zvládnout veškeré techniky z předchodzích zkoušek. (kata, kihon i kumite)

 

8. KYU (BÍLÝ PÁS) SHOTOKAN


KIHON - TECHNIKA 

1. HD ura‐tsuki,tate-tsuki
2. HD chudan‐seiken‐tsuki
3. HD soto‐mawashi‐shuto‐uchi
4. HD mae-geri
5. HD gedan‐yoko‐geri‐kekomi
6. HD chudan‐yoko‐geri‐keage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi oi‐tsuki
2.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi age‐uke
3.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi soto‐uke
4.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi gedan‐barai
5.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi uchi‐uke
6.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi gyaku‐tsuki
7.KkD (ushiro)‐ayumi‐ashi shuto‐uke
8.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi jodan mae-geri

 

Kata Heian Shodan

 

 

Chyby, které nejsou tolerovány :
- chodidla v postojích nejsou celou plochou na zemi
- zadní noha v postoji ZK není propnuta v koleni
- předklon při chůzi v ZK vpřed nebo záklon horní části těla
- nedostatečné přitažení pěsti k boku (HIKITE)
- nedostatečné sevření ruky v pěst
- při gohon kumite pohled směřuje k zemi

 

7. KYU (ŽLUTÝ PÁS) SHOTOKAN
KIHON:
1.HD yoko‐empi‐uchi
3.HD shomen‐uraken‐uchi(vpřed)
4.HD uchi‐mawashi‐shuto‐uchi
(sek s nápřahem jako u gedan‐barrai)
5.HD osae‐uke, tate‐nukite
6.HD yoko‐uraken‐uchi
(do strany-malíkovou hranou dolů)
7.HD tate‐uraken‐uchi
(do strany - malíkovou hranou do strany)
 
KIHON‐IDO:
1.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi sanbon‐tsuki
2.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi age‐uke gyaku‐tsuki
3.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi soto‐uke gyaku‐tsuki
4.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi gedan‐barai gyaku‐tsuki
5.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi uchi‐uke gyaku‐tsuki
6.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi gyaku‐tsuki
7.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi osae‐uke tate‐nukite
8.KkD (ushiro)‐ayumi‐ashi shuto‐uke do úhlu 45°
9.KkD (ushiro)‐ayumi‐ashi morote‐uke
10.ZD (ushiro)‐ayumi‐ashi mae‐geri oi‐tsuki
12.KiD chudan‐yoko‐geri‐keage
3.KiD chudan‐yoko‐geri‐kekomi
 
GOHON‐KUMITE:
Útočník
zahajuje
útok v ZD,před zahájením cvičení hlásí název techniky.
Obránce začíná překro‐kem z HD do ZD.
 
T: ZD ayumi‐ashi jodan‐oi‐tsuki
U: ZD opačný střeh (stejný posto
j) ushiro‐ayumi‐ashi age‐uke, p
oslední technika 1x proti‐
útok gyaku‐tsuki, kiai
2.
T: ZD ayumi‐ashichudan‐oi‐tsuki
U: ZD opačný střeh (stejný posto
j) ushiro‐ayumi‐ashi soto‐ude‐u
ke, poslední technika 1x
protiútok gyaku‐tsuki, kiai
3.
T: ZD ayumi‐ashi chudan‐oi‐tsuki
U: ZD ushiro‐ayumi‐ashi uchi‐ud
e‐uke, poslední technika 1x pro
tiútok gyaku‐tsuki, kiai
4.
T: ZD ayumi‐ashi gedan‐oi‐tsuki
U: ZD opačný střeh (stejný posto
j) ushiro‐ayumi‐ashi gedan‐barr
ai, poslední technika 1x
protiútok gyaku‐tsuki, kiai
 
KATA:
 
Heian Nidan
Dále ZK vybere jednu kata z dosud uvedeného programu předchozích STV
 
BUNKAI:
Heian Nidan ‐ názorné vysvětlení

alespoň 4 kombinací

Chyby, které nejsou tolerovány :
- chybný postoj - zdvihnuté rameno
- ohnuté zápěstí v konci úderu
- chybná pozice chodidel kopající nohy při technikách kopů
- málo zdvižené koleno kopající nohy
- chybná vzdálenost při gohon-kumite
- chyby z předchozích kyu

 

6. KYU (ZELENÝ PÁS) SHOTOKAN

KIHON
Techniky provádíme 5 × , pokud není uvedeno jinak

  1. ZK v: džodan oi cuki
  2. ZK v: sanbon cuki
  3. ZK z: age uke / gyaku cuki
  4. ZK v: soto uke / gyaku cuki
  5. ZK z: uči uke / gyaku cuki
  6. KK v: šuto uke /(ZK) nukite(mawate)
  7. ZK v: mae geri džodan (mawate)
  8. ZK v: mawaši geri čudan(mawate)
  9. ZK v: joko geri kekomi čudan (zadní nohou)mawate
10. KI  s: joko geri keage džodan (3 × na každou stranu)

KUMITE

Kihon-ippon-kumite - útoky pouze pravou
2 × džodan oi cuki
2 × čudan oi cuki
2 × čudan mae geri

Obrana proti :
- džodan oi cuki krytem age uke (střídavě levá, pravá)
- čudan oi cuki krytem soto uke (střídavě levá, pravá)
- mae geri
1) ústup 45 stupňů vzad s krytem gedan barai levé
2) ústup vzad pravé nagaši uke, protiútok volný

KATA
Heian - SANDAN

Chyby, které nejsou tolerovány :
- chybné držení těžiště (klesání, stoupání)
- nepřesné stahování kopající nohy zpět
- chybná práce boků
- nejistota v postojích
- chybné dýchání při vedení technik karate, kombinací, kata
- při kumite špatný odhad vzdálenosti pro útok, obranu
- chyby z předchozích kyu