Co s sebou ?

Aktuálně: Kontakt: 774 838 900, 797 709 214

 

Co s sebou na závody za vybavení:

    Kartičku zdravotní pojištovny, průkaz karate (platná známka, lékařská prohlídka)

   Peníze na startovné

                         Příspěvek na dopravu (vlastní odvoz)

Následující ochranné vybavení je povinné:
8.1. Chrániče rukou, schválené WKF. Jeden závodník má na sobě modré a druhý červené
chrániče, dle označení závodníka AKA (červená) nebo AO (modrá).
8.2. Chrániče zubů.
8.3. WKF schválený chránič trupu (pro všechny kategorie) a chrániče hrudi pro všechny
ženské kategorie.
8.4. Chrániče holeně, schválené WKF. Chrániče musí být modré nebo červené, dle
označení.
8.5. Chrániče nártu schválené WKF. Chrániče musí být modré nebo červené, dle
označení.
8.6. V kategorii dorostu jsou závodníci povinni kromě výše uvedených chráničů nosit
chránič obličeje schválený WKF.
8.7. Chrániče trupu jsou pro všechny kategorie doporučeny.
8.8. V kategorii dorostu, staršího a mladšího žactva je na soutěžích ČSKe doporučeno
nosit předepsané chrániče obličeje a chrániče trupu schválené WKF.
8.9. Chránič hrudi pro ženské kategorie (ženy, juniorky, dorostenky a st. žákyně)
jsou povinný. V kategorii mladší žákyně je chránič hrudi doporučen.
8.10. Všechny žákovské kategorie se řídí pravidly pro dorostenecké kategorie.
Suspenzory jsou povoleny. Ale musí být schváleny WKF.
9. Brýle jsou zakázány. Měkké kontaktní čočky může závodník nosit na vlastní zodpovědnost.
10. Nošení neautorizovaného oblečení a výstroje je zakázáno.
11. Všechny ochranné prostředky musí být schválené WKF. Na soutěžích dotovaných nebo
pod záštitou ČSKe je možné používat schválené chrániče od domácích výrobců a
dodavatelů. (Např. Katsudo)

 

1. Závodníci musí nosit bílé neoznačené karate-gi bez pruhů, lemování nebo osobních výšivek.
Závodníci smějí nosit pouze státní znak nebo vlajku. Ty musí být na prsou na levé straně
kabátu a nesmí přesáhnout plochu 120 mm x 80 mm (viz DODATEK 9). Na soutěžích
pořádaných nebo dotovaných ČSKe může závodník na místě, k tomu pravidly karate
určeném nosit, znak vysílající organizace, za kterou na dané soutěži startuje, resp. se
registroval (viz startovní listina a seznam reprezentace svazů). Na gi mohou být umístěny
pouze originální nášivky výrobce. Dále je na zádech umístěno identifikační číslo vydané
organizačním výborem. Jeden závodník musí mít červený pás a druhý modrý. Červený a
modrý pás musí být široký okolo 5 cm a tak dlouhý, aby jeho konce přečnívaly alespoň 15 cm
na každé straně uzlu. Pásy musí být z hladké červené a modré barvy, bez jakýchkoliv
osobních výšivek nebo reklamních označení. Povoleno je jen obvyklé označení od výrobce.

 

Ženy mohou nosit pod kabátem bílé tričko bez vzoru.
 

Rukávy kabátu nesmí být srolované. Kalhoty nesmí být srolované.
 

Každý závodník musí mít vlasy čisté a ostříhané na takovou délku, která nenaruší hladký
průběh zápasu. HACHIMAKI (čelenka) není povolena. Pokud rozhodčí usoudí, že vlasy
kteréhokoliv závodníka jsou příliš dlouhé nebo špinavé, může ho vyloučit ze zápasu. Jsou
zakázány jehlice do vlasů, stejně jako kovové spony. Stuhy (mašle) a jiné ozdoby jsou
zakázány. Nenápadné gumičky do vlasů nebo copu jsou povoleny


Závodník musí mít krátké nehty a nesmí nosit kovové ani žádné jiné předměty, které by
mohly zranit soupeře. Použití kovových zubních rovnátek musí být schváleno rozhodčím a
oficiálním lékařem.