Slovníček japonských výrazů

Aktuálně: Kontakt: 774 838 900, 797 709 214

 

POVELY

YOI - (joj) pozor, připravte se.

HAJIME - (hadžime) začněte.

YAME - (jame) přerušte, zastavte cvičení.

MAWATE - otočte se.

TSUZUKETE - pokračujte.

ICHI, NI, SAN, SHI, GO, ROKU, SHICHI, HACHI, KYU, JU - (ič, ny, san, či, go, roku, šiči, hači, kjů, džů) počítání od jedné do deseti, čtyři lze říct též yon (jon).

 

 

VŠEOBECNÉ VÝRAZY

DÓ - cesta, výraz používaný pro duchovní význam bojového umění

DÓJÓ - (dódžó) místo, kde se cvičí bojová umění, doslova místnost pro cestu

KARATEKA - ten kdo cvičí karate

KARATEGI - oblek na cvičení karate

OBI - pás nošený ke gi

SENSEI - (sensej) učitel, oslovení učitele - instruktora v bojovém umění

KIAI - bojový výkřik

KATA - forma, předem určená a přesně předepsaná forma nácviku

KUMITE - cvičení s partnerem, zápas

MIGI - pravý, vpravo

HIDARI - levý, vlevo

REI - (rej) pozdrav prováděný úklonou

TAMESHI VARI - přerážecí test, přerážení předmětu úderem, nebo kopem

 

 Části těla

 TE - 1. ruka

SEIKEN - (sejken) čelo (předek) zavřené pěsti, respektive její první dva klouby, úderová plocha při úderu pěstí

TEISHO - (tejšo) dlaň (pata dlaně) otevřené ruky.

SHUTO - (šuto) malíková hrana otevřené ruky, tzv. mečová ruka

NUKITE - špičky natažených prstů, takzvaná ruka – kopí

EMPI - loket, úder loktem

JODAN - (džódan) horní pásmo - hlava a krk.

CHUDAN - (čůdan) střední pásmo - od pasu ke krku.

GEDAN - spodní pásmo - od pasu dolů. 

KOSHI - (koši) bříško chodidel za prsty.

 

 Postoje

 ZENKUTSU DACHI - (zenkutsu dači) postoj s pokrčenou přední nohou a nataženou zadní nohou, váha mírně vepředu.

 KIBA DACHI - (kiba dači) boční postoj, takzvaný postoj jezdce na koni, chodidla rovnoběžně

 SHIKO DACHI - (šiko dači) podobný postoj jako kiba dachi, ale chodidla vytočená ven, otevřený postoj jezdce na koni 

KOKUTSU DACHI - (kokutsu dači) postoj s oběma nohama pokrčenýma a váha na zadní noze, obranný postoj.

MUSUBI DACHI - (musubi dači) pozornostní postoj otevřený, paty u sebe špičky od sebe vytočeny ven (stoj spatný

 HEISOKU DACHI - (heisoku dači) pozornostní postoj, paty i špičky u sebe (stoj spojný).

 

 NÁZVY KRYTŮ

JODAN UKE - (džódan uke) kryt na horní pásmo.

CHUDAN UKE - (čudan uke) kryt na střední pásmo.

GEDAN UKE - kryt na spodní pásmo.

AGE UKE - druh krytu na horní pásmo.

SOTO UKE - vnější kryt, jiný výraz pro soto ude uke.

UCHI UKE - (uči uke) vnitřní kryt, jiný výraz pro uchi ude uke.

SHUTO UKE - (šuto uke) kryt malíkovou hranou, tzv. kryt mečovou rukou.

 GEDAN BARAI - doslova spodní zametení, druh krytu na spodní pásmo

 

 NÁZVY KOPŮ

MAEGERI - kop vpřed.

YOKOGERI - kop stranou.

USHIROGERI - (uširogeri) kop vzad.

 MAWASHIGERI - (mavašigeri) obloukový kop.

 TOBIGERI - kop ve výskoku

 NÁZVY ÚDERŮ A SEKŮ

JODAN CUKI - (džódan cuki) úder na horní pásmo.

CHUDAN CUKI - (čůdan cuki) úder na střední pásmo.

 GEDAN CUKI - úder na spodní pásmo.

GYAKUCUKI - (gjakucuki) úder zadní rukou, nad nohou která je vzadu (úder různostranný).

 KIZAMI CUKI - prodloužený úder s vytočením ramen